02/11/1397 0 نظر

برنامه هفته جاری، ۱۴ دی ۹۷ آوینه روبار ...

02/11/1397 0 نظر

برنامه اجرا شده گیلسا، ۳۰ آذر ۹۷ ...

توضیحات برنامه جاری، "آوینه روبار (شفت)"

• یک ساعت پیاده روی

• لوازم مورد نیاز: پوشاک مناسب فصل، یک دست لباس و جوراب اضافه، داروهای شخصی و کارت بیمه ورزشی، تغذیه، لوازم و تنقلات مورد نیاز کل روز، آب آشامیدنی به مقدار لازم، دستکش، کلاه و عینک آفتابی.

• ثبت نام پس از هماهنگی با روابط عمومی صورت میگیرد

• مهلت ثبت نام تا ظهر چهارشنبه

اخبار گیلسا

Hide Main content block

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei