03/02/1398 0 نظر

برنامه گلگشت این هفته گیلسا، ۶ اردیبهشت ...

03/02/1398 0 نظر

برنامه هفته گذشته، ۳۰ فروردین ۹۸ ...

توضیحات برنامه جاری، "قله تیلار (تالش)"

• حدود شش ساعت کوهپیمایی

• لوازم مورد نیاز: پوشاک مناسب فصل، یک دست لباس و جوراب اضافه، داروهای شخصی و کارت بیمه ورزشی، تغذیه، لوازم و تنقلات مورد نیاز کل روز، آب آشامیدنی به مقدار لازم، دستکش، کلاه و عینک آفتابی.

• ثبت نام پس از هماهنگی با روابط عمومی صورت میگیرد

• مهلت ثبت نام تا ظهر چهارشنبه

اخبار گیلسا

Hide Main content block

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei