27/07/1397 0 نظر

برنامه هفته جاری، 27 مهر ۹۷ للندیز ...

27/07/1397 0 نظر

برنامه اجرا شده گیلسا، ۶ مهر ۹۷ دره ...

توضیحات برنامه جاری، "للندیز ماسوله"

• دو و نیم ساعت پیاده روی

• لوازم مورد نیاز: پوشاک مناسب فصل، یک دست لباس و جوراب اضافه، داروهای شخصی و کارت بیمه ورزشی، تغذیه، لوازم و تنقلات مورد نیاز کل روز، آب آشامیدنی به مقدار لازم، دستکش، کلاه و عینک آفتابی.

• ثبت نام پس از هماهنگی با روابط عمومی صورت میگیرد

• مهلت ثبت نام تا ظهر چهارشنبه

اخبار گیلسا

ویدئوهای گیلسایی

Hide Main content block

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei