برنامه آتی ، ۴ خرداد ۹۷

 

منطقه صعود:

 آبشار زمرد (تالش)

 سطح برنامه: گلگشت

 مهلت ثبت نام: تا ظهر روز چهارشنبه

 

روابط عمومی

 ۰۹۱۱۷۰۶۰۷۸۶

نکات مهم جهت اجرای برنامه ها:

- از شرکت کنندگان تـقاضا مي شود تا ظهر روز چهارشنبه قبل از صـعود براي ثبت نام اقدام نمايند.

- شرکت کنندگان محترم با توجه به سطح برنامه مي بايست در روز صعود، پوشاک و لوازم متناسب با نوع برنامه را دارا باشند.

- رعایت پوشش متناسب با عرف جامعه ورزشی برای شرکت در برنامه ها الزامیست. لذا از شرکت کنندگان خواهشمندیم همیاری لازمه را به عمل آورند.

- اعضاي ثابت گروه موظفند در هنگام ثبت نام ميهمانان، به نوع و سطح برنامه ها توجه داشته باشند و آنها را نسبت به مقررات گروه توجيه سازند.

- داشتن کارت بيمه ورزشي در برنامه ها الزاميست. (افراد مي توانند جهت سهولت در دريافت اين کارت با مسئولين گروه تماس حاصل نمايند.)

- به شرکت کنندگان توصيه مي شود حداقل ۱۵ دقيقه پيش از ساعت حرکت در محل مورد نظر حضور داشته باشند.

آخرین برنامه 
 ۲۴ اردیبهشت ۹۷

منطقه صعود:

 دره دشت (رستم آباد)

سطح برنامه

 گلگشت