آئین نامه گروه کوهپیمایی گیلسا

آئین نامه و قوانین گروه کوهپیمایی گیلسا به شرح زیر می باشد.

قوانین کلی: 
بند1- در صورت بروز شرایط نامساعد مانند دگرگونی شرایط جوی، گم کردن مسیر، مصدوم شدن شرکت کنندگان، عدم توانایی کل گروه برای ادامه مسیر و غیره و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اجرای برنامه توسط هیاتی متشکل از سرپرست برنامه و اعضاء هیات مسئولین و یا افراد با تجربه صورت خواهد گرفت. در هر صورت تعداد افراد فوق الذکر از سه نفر کمتر نخواهد بود.
بند2- هرگونه اظهارنظر شرکت‌کنندگان در هنگام اجرای برنامه ممنوع می‌باشد. شرکت‌کنندگان در برنامه می‌توانند نقطه نظرات خود را به اطلاع هیات مسئولین یا سرپرست گروه برسانند. در موارد  ضروری افراد می‌توانند نقطه نظرات خود را به دور از جمع و تنها با سرپرست برنامه در میان بگذارند. در غیر این صورت هیات مسئولین می توانند با افراد خاطی برخورد نمایند.
بند3- در مواقع حاد مانند تغییر شرایط جوی یا سایر پیشامدها هیات مسئولین گروه می‌توانند تصمیم نهایی را مبنی بر لغو یا تعویض برنامه، پس از تایید سرپرست گروه یا سرپرست برنامه در صبح روز حرکت اتخاذ نماید.
بند4- در هنگام اجرای برنامه، افراد در موقع عبور از روستاها ملزم به رعایت کلیه مسائل اخلاقی و انضباطی می‌باشد و کسی بدون هماهنگی با سرپرست برنامه حق سؤال از اهالی و یا چوپانان را ندارد.
بند5- لوازم فنی و تجهیزات گروه توسط مسئول فنی و با تأیید وی در اختیار اعضاء گروه قرار خواهد گرفت. در صورت وارد شدن خسارات به لوازم و تجهیزات، هزینه مربوط از اعضاء فوق اخذ می گردد.
بند6- افراد می بایست از همراه داشتن هرگونه لوازم مصرفی نامشروع اهم از مشروبات الکلی و هر چیز مشابه آن و همچنین استعمال دخانیات علی الخصوص در جمع دیگر شرکت کنندگان برنامه، خودداری نمایند. در غیر اینصورت اعضاء گروه می بایست موارد را به اطلاع بازرس گروه رسانده و وی با هماهنگی سرپرست برنامه به افراد خاطی تذکر داده و چنانچه عمل خطا از سوی این افراد مورد تکرار قرار گرفت، سرپرست گروه می تواند با هماهنگی روابط عمومی و رای هیات مسئولین از حضور این افراد در برنامه های دیگر گروه جلوگیری نماید.
بند7- تمامی اعضاء گروه موظفند بهترین و مناسبترین برخورد را با افراد شرکت کننده به عنوان میهمان و همچنین با دیگر اعضاء گروه را داشته باشند. در غیر اینصورت و تکرار برخوردهای ناشایست و نامناسب، با افراد خاطی مطابق قوانین مندرج در آئین نامه و اساس نامه گروه برخورد خواهد شد.
بند8- چنانچه عضوی در هنگام اجرای برنامه از مواد و آئین‌نامه انضباطی گروه تخطی نماید و شئونات اخلاقی را رعایت ننماید. سرپرست برنامه و یا بازرس طی گزارش کتبی این نکته را به اطلاع سرپرست گروه خواهند رساند تا اقدامات لازم جهت رفع این مورد انجام پذیرد.
با رأی دو سوم اعضاء هیات مسئولین برای اولین بار توسط بازرس و یا دبیر گروه به متخلف اخطار شفاهی داده خواهد شد. در صورت تکرار مجدد، متخلف به جلسه هیات مسئولین دعوت شده و کتباً مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. در صورت اصرار و تکرار تخلف و یا تخلفی دیگر، عضو خاطی به عنوان متخلف به جلسه هیات رئیسه گروه معرفی شده و با نظر اکثریت آراء از گروه (به طور موقت و یا دائمی) اخراج خواهد شد.
تبصره: چنانچه عضو یا اعضاء خاطی به این نکته معترض باشند، می توانند درخواست تجدیدنظر نمایند.
بند9- در برنامه‌های عمومی فیلم‌های برداشته شده توسط مهمانان گروه، توسط بازرس در صورت صلاحدید وی بازبینی خواهد گردید.
بند10- در صورت دعوت هر یک از اعضاء گروه جهت شرکت در جلسات هیات مسئولین (جهت مشاوره در مورد خاص) عضو مورد نظر در رابطه با همان موضوعی که از او دعوت به عمل آمده دارای حق رأی خواهد بود.
بند11- برنامه هر فصل، می بایست پیش از پایان هفته آخر فصل قبل آماده باشد. تمامی اعضاء اصلی گروه موظف در تدوین و ارائه پیشنهادات این برنامه می باشند.
بند12- هرگاه پس از تدوین و تصویب برنامه فصل بعد، تعدادی از اعضاء گروه مایل به تغییر زمان برنامه یا برنامه‌هایی باشند باید تقاضاهای مکتوبی که به امضای حداقل 3 نفر از اعضاء رسمی گروه رسیده باشد را تهیه و تسلیم هیات مسئولین نماید تا پس از طرح در جلسه هیات مسئولین و نظر نهایی سرپرست، نسبت به تغییر و یا عدم تغییر زمان برنامه تصمیم گرفته شود.
بند13- اعضاء رسمی گروه حق شرکت در جلسات هیات مسئولین و اظهارنظر را خواهند داشت اما دارای حق رأی نهایی نخواهند بود.
بند14- هریک از اعضاء رسمی می تواند در طول سال حداکثر در شش برنامه همزمان با برنامه‌های گروه، در برنامه‌های گروه‌های دیگر شرکت نماید. (آن هم با در اطلاع گذاشتن هیات مسئولین گروه)
بند15- چنانچه عضوی از اعضاء گروه بطور همزمان با برنامه گروه تمایل به شرکت در برنامه گروه دیگری داشته باشد، باید قبلاً دلایل شرکت در برنامه فوق‌الذکر را به اطلاع هیات مسئولین گروه برساند. در این صورت هیات مسئولین در صورت صلاحدید اجازه شرکت در برنامه موردنظر را به متقاضی خواهد داد. این اجازه با هماهنگی به عمل آمده توسط مسئول روابط عمومی و اعضاء هیات مسئولین صادر خواهد کردید.
در صورتیکه هیات مسئولین به هر دلیلی اجازه غیبت عضو موردنظر در برنامه گروه و شرکت وی در برنامه گروه دیگر را نداد، و عضو موردنظر به انجام این عمل پرداخت، این مورد جزء خطاهای عضو در نظر گرفته خواهد شد و گروه می تواند طبق قوانین مندرج در آئین نامه و اساس نامه با وی برخورد نماید.
بند16- حق عضویت در گروه توسط مسئول مالی و با تایید هیات رئیسه گروه در طول فصل – با توجه به نرخ تورم– تعیین می شود که در ابتدای هر ماه حق عضویت آن ماه دریافت خواهد گردید.
بند17- چنانچه متقاضی شرکت در برنامه، از شرکت در برنامه خودداری نموده و عدم شرکت خود را تا ظهر روز قبل از صعود به اطلاع روابط عمومی گروه نرساند کرایه خودرو از وی دریافت خواهد گردید.
بند18- چنانچه هر یک از اعضاء هیات مسئولین و یا دعوت شدگان به جلسه هیات مسئولین، بدون هماهنگی غیبت نماید و دلیل غیبت غیر موجه باشد، این مورد جزء تخلفات وی در نظر گرفته می شود.
بند19- در برنامه‌های عمومی باید به نکات زیر توجه شود:
    - سرپرست باید از افراد با تجربه گروه باشد.
    - مکان اجرای برنامه باید با وضعیت اجرای چنین برنامه‌هایی متناسب باشد. همچنین باید برنامه جایگزینی در نظر گرفته شود تا در صورت تغییرات جوی مکان اجرای برنامه تغییر نماید.
    - مکان اجرای برنامه باید دیدنی بوده و دارای جاذبه‌های طبیعی یا تاریخی باشد.
    - مسیر راهپیمایی باید به گونه‌ای باشد که افراد با سنین مختلف قادر به شرکت در برنامه باشد.

نکاتی در مورد اجرای برنامه ها
- مهلت ثبت نام در برنامه‌های یک روزه تا پایان روز چهارشنبه پیش از صعود خواهد بود. مگر آنکه در فهرست برنامه‌های ارائه شده فصل مهلت زمان خاصی ارائه شده باشد.
- هر غیر عضوی میهمان محسوب شده و حتماً باید توسط یکی از اعضاء رسمی و یا افتخاری گروه معرفی گردد. شخص میزبان مسئول اعمال میهمان در نزد گروه خواهد بود.
- میزبان موظف می‌باشد تا میزان توانایی مهمان خود را سنجیده و تجهیزات لازم برای صعود وی را بررسی نموده و وی را با جو داخلی و آئین‌نامه انضباطی گروه آشنا و توجیه نماید.
- در برنامه‌های عمومی در صورتی که میزبان در برنامه شرکت نکند و یا شناخت کافی از مهمان نداشته باشد، ثبت نام از مهمان به صورت حضوری بوده و هزینه برنامه در هنگام ثبت نام از ایشان دریافت می‌گردد. در صورت عدم شرکت در برنامه وجه دریافتی مسترد نمی‌گردد.

وظایف سرپرست برنامه
سرپرست هر برنامه موظف است تا پیش از اجرای برنامه اعمال زیر را انجام دهد:
1- تماس با روابط عمومی گروه جهت اطلاع از تعداد شرکت کنندگان در برنامه
2- تحویل گرفتن وسایل جمعی گروه و لوازم فنی مورد نیاز
3- بررسی آمادگی جسمانی شرکت‌کنندگان در برنامه
4- تحویل گرفتن فرم اسامی شرکت کنندگان و درج اسامی شرکت‌کنندگان و مشخصات ایشان در طی برنامه و تحویل فرم به روابط عمومی گروه جهت بایگانی
5- کنترل لوازم شرکت کنندگان در صبح اجرای برنامه و اطمینان یافتن از همراه بودن لوازم ضروری
6- انتخاب با تجربه ترین افراد به عنوان کوهیار
7- سرپرست برنامه موظف است تا 10 دقیقه قبل از  اجرای برنامه در مبدأ حرکت حاضر گردد
8- سرپرست برنامه موظف است تا در جلسات قبل و بعد از صعود هیات مسئولین شرکت نماید
9- به منظور تسلط و نظارت همه جانبه بر برنامه مقرر می‌گردد تا سرپرست هر برنامه تا پایان برنامه حضور داشته باشد
10- سرپرست هر برنامه موظف است تا گزارش برنامه را ظرف مدت یک هفته تحویل مسئول فنی گروه نماید، این گزارش شامل دو بخش خواهد بود:
      الف- گزارش صعود که با الهام از فرم گزارش‌نویسی موجود در گروه تهیه خواهد شد.
      ب- گزارش داخلی اجرای برنامه که در رابطه با انتقادات، اشکالات و پیشنهادات میهمان، اعضا و شخص سرپرست خواهد بود
11- سرپرست برنامه موظف است تا در ابتدای هر برنامه مدت زمان کوتاهی را به جلسه معارفه دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی برنامه اختصاص دهد و در این جلسه راهنما، جلودار، عقب‌دار، کوهیاران، مسئول امداد و نجات، مسئول محیط زیست، مسئول چای و آتش و مسئول بانوان را معرفی می‌نماید. همچنین در جلسه معارفه، سرپرست می تواند با توجه به شرایط موجود تلفن تماس روابط عمومی را به اطلاع شرکت کنندگان برساند
12- سرپرست باید در صورت امکان گزارش مختصری از موقعیت جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه صعود تهیه دیده و در جلسه معارفه  ابتدای برنامه به اطلاع شرکت کنندگان برساند.
13- سرپرست موظف است تا در انتهای هر برنامه در صورت امکان جلسه ارائه انتقادات و پیشنهادات برگزار نماید تا افراد شرکت کننده در برنامه نقطه نظرات خود را بیان نماید.
14- در هنگام اجرای برنامه چنانچه هر یک از شرکت کنندگان در برنامه در حمل کوله و لوازم همراه خود و یا در هنگام عبور از مسیرهای خطرناک همچون رودخانه‌ها، نقاط بهمن گیر و یا ریزشی دچار مشکل گردند از سوی کوهیاران گروه با اطلاع و هماهنگی سرپرست به وی کمک خواهد گردید.
15- در برنامه‌های سنگین شرکت کنندگان ملزم به شرکت در تمرینات آمادگی جسمانی و صعودهای آزمایشی می‌باشند در صورت عدم آمادگی افراد، سرپرست و یا مسئول فنی گروه از شرکت متقاضیان در برنامه ممانعت خواهد کرد.
16- در مسایل امداد و نجات تصمیم گیرنده نهایی مسئول امداد (با هماهنگی سرپرست) خواهد بود.

 

* این آیین نامه تنها با مهر گروه رسمیت دارد.

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei