اساسنامه گروه کوهپیمایی گیلسا

گروه کوهپیمایی گیلسا بر پایه بندهای ذیل اساسنامه خود را تنظیم نموده است.

الف) تشکیلات به وجود آورنده گروه:
1)    هیات مؤسس به تعداد 3 نفر:  وحید جامعی ، محمدرضا وکیل ، جعفر عابدی نژاد
2)    سرپرست اصلی گروه: وحید جامعی
3)    هیات رئیسه گروه که توسط هیات موسس انتخاب می شود و شامل حداقل 3 نفر از  اعضای رسمی گروه می باشد.
4)    هیات مسئولین که شامل سرپرست یا دبیر، مسئول فنی، مسئول روابط عمومی، مسئول آموزش، مسئول مالی و تدارکات و بازرس می‌باشد.

ب- هیات مؤسس و وظایف آن:
1)    شامل افرادی می باشد که گروه را تاسیس نمودند. (نام این افراد در بند الف آمده است)
2)    هیات رئیسه با یاری اعضای ثابت گروه، مسئولیت کامل گروه را به عهده دارند.
3)    تمامی نظرات و تصمیمات از سوی دیگر افراد می بایست از نظر هیات رئیسه گذر کند. و عملی شدن نظرات تنها در صورتی امکان پذیر می باشد که هیات رئیسه آن را تایید نمایند.
تبصره: یک نفر تحت عنوان سرپرست گروه، که توسط هیات موسس انتخاب می شود، با یاری هیات رئیسه گروه مسئولیت تمامی کارها را بر عهده دارد.
4)     قوانین و بندهای آیین نامه فقط با تایید هیات موسس و هیات رئیسه قابل تغییر می باشد.
5)    تهیه و یا اصلاح اساس نامه و آئین‌نامه انضباطی گروه توسط هیات موسس انجام می گیرد.

ج- هیات رئیسه و وظایف آن:
1) شامل حداقل 3 نفر از  اعضای رسمی گروه می باشد و توسط هیات موسس انتخاب می شود.
2) کنترل و مدیریت تمامی موارد و مسائل مربوط به گروه به عهده هیات رئیسه یا هیات رییسه می باشد و تمامی تصمیمات پس از تایید این جمع عملی می شود.

د- هیات مسئولین و وظایف آن:
1)    هیات مسئولین گروه متشکل از چند تن از اعضای ثابت گروه می‌باشد که توسط هیات رئیسه گروه انتخاب می گردند.
       - در صورت کناره‌گیری هر یک از این اعضا، فرد دیگری از گروه، از سوی هیات رئیسه به  عنوان جایگزین تعیین می‌گردد.
2)    تعیین اعضاء و مسئولیت‌های هیات مسئولین در انتخابات داخلی گروه توسط هیات رئیسه با توجه به امکانات و توانمندی فردی افراد صورت می‌گیرد.
3)    وظیفه هدایت و اداره گروه را سرپرست گروه بر عهده می گیرد.
4)    پذیرفتن عضو جدید یکی دیگر از وظایف هیات مسئولین گروه می باشد.
5)    برنامه سه ماهه صعود هر فصل طی جلسه ای که در انتهای فصل جاری تشکیل می شود توسط سرپرست و مسئول فنی با نظرخواهی از دیگر اعضای گروه و پس از تایید هیات رئیسه تدوین شده و با تعیین سرپرست برنامه‌ها و سایر عوامل اجرایی و ... منتشر می شود.
6)    هیات مسئولین حداقل ماهی یکبار جلسه تشکیل می‌دهند. که این جلسه میبایست با حضور اعضای گروه باشد و همچنین جلسات فوق‌العاده با درخواست اعضای ثابت قابل برگزاریست.
7)    اعضای هیات مسئولین می‌توانند افرادی از گروه را به عنوان اعضای کمیته خود انتخاب نمایند.
8)    جلسات هیات مسئولین با حضور 2 یا 3 نفر از اعضای ثابت رسمیت می‌یابد.

ه- وظایف مسئولین کمیته‌ها
1- سرپرست یا دبیر
1-1-    حق امضانامه‌های رسمی، حق امضاء فرم های رسمی گروه، حق امضاء گزارشات برنامه ها و حق صدور کارت های عضویت.
1-2-    تعیین، انتخاب و برکناری اعضاء گروه پس از تایید هیات رئیسه.
1-3-    سرپرست گروه می‌تواند در مواقع لزوم یک نفر از اعضای هیات مسئولین را به عنوان جانشین جهت امضاء اسناد و اوراق رسمی گروه انتخاب نماید.

2- مسئول فنی 
2-1- مشاور سرپرست در طراحی برنامه فصل
2-2- اظهارنظر در مورد سطح کیفی برنامه‌های صعود گروه
2-3- بررسی و تنظیم گزارشات صعود جهت ارائه به سرپرست
2-4- بررسی صلاحیت افراد جهت شرکت در صعودهای سراسری و زمستانی و سنگ نوردی و ...

3- مسئول روابط عمومی
3-1- ایجاد ارتباط و گرفتن آدرس و شماره تلفن گروه‌ها و هیات های کوهنوردی
3-2- ارتباط با فدراسیون کوهنوردی و هیات کوهنوردی استان و شهرستان
3-3- تبلیغ و تشویق افراد برای علاقمند کردن به ورزش کوهنوردی به روش‌های متفاوت
3-4- جمع‌آوری و بایگانی گزارشات صعود و ارسال گزارشات برای هیات کوهنوردی و بایگانی پرونده اعضا و کلیه اوراق رسمی گروه
3-5- ثبت نام افراد برای شرکت در برنامه‌های صعود
3-6- تهیه کارت عضویت و بیمه اعضا و پی‌گیری امور چاپ و تایپ
3-7- تهیه وسیله نقلیه عمومی در برنامه ها
3-8- ارتباط مداوم و همیشگی با سرپرست گروه

4- مسئول آموزش
4-1- تهیه جزوات آموزشی و فنی و کروکی کوه های منطقه
4-2- برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضاء
4-3- برگزاری برنامه‌های آموزشی و فنی سنگ نوردی و برف و یخ
4-4- مشاور سرپرست در طراحی برنامه فصل
    - این وظایف توسط مسئول فنی نیز قابل اجراست.

5- امور مالی و تدارکات گروه
5-1- وسائل گروه تحویل مسئول مالی یا انباردار گروه می‌باشد
5-2- دریافت حق عضویت اعضاء و ثبت آن در بایگانی و صندوق و ارائه رسید به اعضاء
5-3- ثبت درآمدها و مخارج گروه در دفتر مالی و ارائه ترازنامه مالی به هیات رئیسه گروه در پایان هر دوره
5-4- جمع‌آوری امکانات مالی به طرق مختلف
5-5- تهیه لوازم مورد نیاز برای گروه پس از تأیید هیات مسئولین

6- بازرس
6-1- تهیه صورت جلسه از جلسات پس از خاتمه جلسات
6-2- تهیه دستور هیات مسئولین و هیات رئیسه گروه
6-3- پی‌گیری پیشنهادات، شکایات و انتقادات اعضاء و همچنین افراد شرکت کننده در برنامه ها
6-4- بازرسی در کلیه امور اجرائی و مالی و اطمینان یافتن از صحت اجرای مصوبات و ارائه گزارش به سرپرست و هیات رئیسه گروه
6-5- حضور و غیاب افراد در جلسات و ثبت اسامی غایبین هر صعود از سرپرست برنامه
6-6- شناسایی افراد متخلف در برنامه ها و ارائه تذکرات لازم به آنها جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در گروه و در صورت لزوم معرفی این افراد به سرپرست و روابط عمومی گروه جهت عدم ثبت نام در برنامه های بعدی و پیشگیری از مشکلات آن...

و- اعضای اصلی و اعضای معمولی:
1) اعضای اصلی، افرادی از گروه هستند که توسط هیات رئیسه انتخاب می شوند و در گروه مسئولیت دارند و می توانند وظایف کوهیار را در یک برنامه بر عهده بگیرند. هیات مسئولین نیز متشکل از اعضای اصلی گروه می باشد.
2) اعضای معمولی آن دسته از افراد هستند که تمایل برای قبول مسئولیت در گروه و یا شرایط آن را ندارند و فقط به عنوان افراد شناخته شده تر نسبت به میهمانان گروه می باشند. این اعضاء همانند میهمانان می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را با گروه در میان بگذارند اما بر خلاف اعضای اصلی گروه نمی توانند در تصمیم گیریهای اساسی گروه نقشی داشته باشند. همچنین از شرایط و حقوق اعضای اصلی گروه نیز برخوردار نخواهند بود.

- تبصره: اعضای معمولی می توانند با تشخیص هیات رئیسه وظیفه کوهیار را در برنامه ها داشته باشند.

ز- شرایط عضویت و وظایف اعضای اصلی:
1)    مطالعه و قبول اساس‌نامه و آیین‌نامه انضباطی به صورت کتبی و امضاء فرم مخصوص "تعهدنامه اعضای گروه"
2)    شرایط سنی مناسب (داشتن حداقل سن قانونی لازم است)
3)    برخورداری از اخلاق و رفتار مناسب و چگونگی برخورد با افراد مختلف
4)    گذراندن حداقل دوره‌های آموزشی و عملی موردنیاز زیر نظر کمیته فنی گروه و هیات کوهنوردی و دارا بودن حداقل وسایل ضروری کوهنوردی
5)    دارا بودن بیمه ورزشی
6)    پرداخت حق عضویت ماهانه که در طول فصل توسط هیات رئیسه گروه تعیین می شود.

ح- حقوق اعضای اصلی:
1)    حضور در جلسات تصمیم گیری گروه و حق اظهارنظر در مورد مسائل مختلف آن در طی جلسات و حق رأی برای اخراج قطعی عضو خاطی
2)    اخذ کارت عضویت سالانه که به امضای سرپرست گروه رسیده باشد.
3)    اخذ تخفیف در هزینه برنامه ها که توسط هیات رئیسه گروه مشخص شده است.
4)    اخذ کمک هزینه خرید لوازم کوهنوردی و شرکت در دوره های آموزشی، به صورت وام چند ماهه از گروه، در صورت مساعد بودن شرایط مالی صندوق گروه


* این اساسنامه تنها با مهر گروه رسمیت دارد.

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei