اسطلخ جان - رستم آباد (14/آذر/93)

(برنامه مشترک گروه های دماوند، ساوالان، گیلسا، کوروش کبیر و گدوک صومعه سرا، در حمایت از بنیاد کودک)

جهت مشاهده اندازه واقعی تصاویر، بر روی هریک کلیک نمایید.

صفحه گالری