داروهایی که می تواند در کوهنوردی موردنیاز باشد:

 


لوازم پيشنهادي در کيف کمک هاي اوليه:

1- چسب زخم 
2- چسب رولي کوچک پارچه اي 
3- باند کشي 5 سانت
4- باند کشي 10 سانت
5- گاز استريل
6- پماد سوختگي
7- پماد بتادين يا تتراسايکلين 
8- آبسلانگ 
9- پنس 
10- قيچي
11- پد الکي آنتي سپتيک
12- قرص استامينوفن 
13- قرص متوکلوپيراميد 
14- قرص راينيتدين
15- پِرل نيتروگليسرين
16- باند ساده 10 سانت
17- قرص آنتي اسيد
18- قرص استازولاميد
19- قرص ديفنوکسيلات
20- چسب ضد درد
21- پودر O.R.S
22- دستمال 3 گوش

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei