ارتفاعات شاخص گیلان (به ترتیب ارتفاع)

نام منطقه مکان ارتفاع (متر)
سماموس رحیم آباد 3620
بلور رحیم آباد 3383
آرنگ رحیم آباد 3355
کالیسی رحیم آباد 3259
بزابن رحیم آباد 3267
بغروداغ تالش 3175
شاه معلم (مولوم) ماسوله - ماسال 3068
ارگنه لیسار تالش 3041
آق داغ خلخال 3005
هچاپ اسالم 2924
تيرو رضوانشهر 2916
تیلار تالش 2900
سوباتان آستارا 2900
عجم داغ خلخال 2900
آسمان کوه ماسوله 2880
پشته کوه رستم آباد 2867
گدوک ماسوله 2750
درفک رودبار 2730
لاسه سر ماسوله 2690
لاس پشته شفت 2680
قند کله ماسوله 2650
چرمکش لوشان 2600
تریشوم ماسوله 2550
پناهگاه شاه معلم ماسوله 2500
دولیچال ماسوله 2500
سردگاه منجیل 2500
تکاب ماسوله 2490
دیدگاه تالش 2400
شهراب امامزاده ابراهیم 2400
فیروزکوه رحیم آباد 2400
ولگه سر منجیل 2400
آسمان سرا منجیل 2350
ترکوبه لوشان 2350
الیکان رودبار 2300
برزکوه تالش 2300
تکلش رحیم آباد 2300
ناتیش کوه املش 2300
سی پشت رحیم آباد 2250
نارنجکل رودبار 2200
بزبره لوشان 2100
فیلده - تجر رودبار 2100
آسپیمناس آستارا 2010
کراسر جمشید آباد 2000
سنگ روبار ماسوله 1900
گاوکل منجیل 1900
سرک رستم آباد 1850
خلیل دشت ماسوله 1800
خمارنساء ماسوله 1800
قلعه رودخان فومن 1600
للندیز ماسوله 1500
کام کوه لاهیجان 1400
عطا کوه لنگرود 1300
سفیدمزگی املش 850
آبشار حویق تالش -
برن تالش -
شیرین دشت ماسوله -
ئوری ماسال -

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei