اهدای تندیس تقدیر به پاس زحمات بی دریغ به یکی از اعضای خانواده گیلسا در برنامه پیشین

همنورد عزیز، جناب آقای شکیبا رجا

با آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei