دوره آموزشی اجرا شده گیلسا، ۱۰و۱۱ خرداد ۹۷
با همکاری هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان رشت

دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما
مدرس: خانم منیره کهن

تشکر ویژه از دوستان شرکت کننده

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei