دوره آموزشی اجرا شده گیلسا، ۹، ۱۱ و ۱۵ تیر ۹۷
با همکاری هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان رشت

دوره جی پی اس (GPS)
مدرس: آقای سعید ملکی

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei