صعود یکی از اعضای خانواده گیلسا به قله سبلان (اردبیل)

میثاق شبرنگ

به همراه تیم منتخب استان گیلان (۹۶)

۲۸ و ۲۹ تیر ۹۷

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei