♥ جـــشـن نــهــمــیـن ســــال تاسیس گـــیلسا ♥

اسپانسرها:
تجهیزات کوهنوردی هفت کوه
روغندون

جهت مشاهده تصاویر بیشتر به گالری گیلسا مراجعه نمایید.

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei