‍ صعود اعضای خانواده گیلسا به بام ایران، دماوند زیبا

آرزو پوربخش
مجتبی پیامی
شاهین مجلل

۲ شهریور ۹۷

با آرزوی موفقیت روز افزون برای این عزیزان پرتلاش

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei