‍صعود یکی از اعضای خانواده گیلسا به قله تیرو (رضوانشهر)

شاهین مجلل

۱۶ شهریور ۹۷

با آرزوی موفقیت روز افزون برای این عزیز پرتلاش

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei