برنامه اجرا شده گیلسا، ۶ مهر ۹۷

دره دشت (رستم آباد)

جهت مشاهده تصاویر بیشتر به گالری گیلسا مراجعه نمایید.

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei