صعود یکی از اعضای خانواده گیلسا به قله شاه معلم (ماسوله)

رضا مهجور
به همراه همنورد عزیز، امین اصغری

۱۸ مهر ۹۷

جهت مشاهده تصاویر بیشتر به گالری گیلسا مراجعه نمایید.

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei