صعود یکی از اعضای خانواده گیلسا به قله آسمانسرا (رودبار)

میثاق شبرنگ
به همراه همنورد و عضو سابق گروه، پیام دولت خواه

۲۰ مهر ۹۷

جهت مشاهده تصاویر بیشتر به گالری گیلسا مراجعه نمایید.

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei