برنامه اجرا شده گیلسا، ۳۰ آذر ۹۷

بزبره (لوشان)

" نصب تابلو قله به همت و همکاری همنوردان عزیز "

جهت مشاهده تصاویر بیشتر، به گالری گیلسا مراجعه نمایید...

عکاس: روشنک پرهیزکار

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei