برنامه اجرا شده گیلسا، ۲۶ بهمن ۹۷

چشمه می لرزان و کوهروبار (ماسوله)

مشترک با کارگروه همگانی استان گیلان

جهت مشاهده تصاویر بیشتر این برنامه به گالری گیلسا مراجعه کنید...

عکاسان: شاهین مجلل و آیناز برنجکار و میثاق شبرنگ

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei