صعود یکی از اعضا خانواده گیلسا به همراه همنوردان گروه های ارکیده، آرکا و پاکوب

به قله نیزکوه (گلسرک)
۱۲ بهمن ۹۷

در روز اجرای برنامه گلسرک (سراوان)
مشترک با کارگروه همگانی استان گیلان

جهت مشاهده تصاویر بیشتر این برنامه به گالری گیلسا مراجعه کنید...

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei