کارگاه آموزشی نرم افزار موقعیت یاب View Ranger

۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

(۳ساعت تئوری - ۳ساعت عملی)

آموزشگر: آقای میثاق شبرنگ

کارگروه آموزش گیلسا با همکاری کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان رشت برگذار نمود.

آموزشگر: آقای میثاق شبرنگ
زمان: ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
(۳ساعت تئوری - ۳ساعت عملی)
هزینه: نفری ۱۵.۰۰۰ تومان
ظرفیت: ۱۵ نفر (خانم و آقا)

روابط عمومی گیلسا: ۰۹۱۱۷۰۶۰۷۸۶

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei