کارگاه آموزشی نرم افزار موقعیت یاب (View Ranger)

کارگروه آموزش گیلسا با همکاری کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان رشت برگذار میکند.

آموزشگر: آقای میثاق شبرنگ
زمان: ۲۵ و ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷
(۳ساعت تئوری - ۳ساعت عملی)
هزینه: نفری ۱۵.۰۰۰ تومان
ظرفیت: ۱۵ نفر (خانم و آقا)

این کارگاه برای اعضای تیم منتحب استان رایگان میباشد

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei