برنامه هفته گذشته،  ۲۵ مرداد ۹۸

برنامه هفته گذشته، ۲۵ مرداد ۹۸ (1)

 

شنبه, 26 مرداد 1398 ساعت 09:26 نوشته شده توسط

برنامه گلگشت اجرا شده گیلسا، ۲۵ مرداد ۹۸

کُمسار (جیرده)

عکاس: شاهین مجلل

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei