برنامه هفته گذشته، ۳ خرداد ۹۸

برنامه هفته گذشته، ۳ خرداد ۹۸ (1)

 

شنبه, 04 خرداد 1398 ساعت 07:59 نوشته شده توسط

برنامه هفته گذشته، ۳ خرداد ۹۸

قله آسمانسرا (رودبار)

شروع کوهپیمایی: سرو۳هزار ساله منجیل
پایان: نیروگاه بادی گلدیان رودبار
۲۳ کیلومتر کوهپیمایی

جهت مشاهده تصاویر بیشتر به گالری گیلسا مراجعه نمایید.

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei