1 کوهنوردی در زمستان 1329
2 ‫اصول اولیه کوهپیمایی 2326
3 داروهای مورد نیاز 1714
4 تغذیه در کوهستان 2019
5 فوايد كوهنوردي 5049