داروهایی که می تواند در کوهنوردی موردنیاز باشد:


 


لوازم پيشنهادي در کيف کمک هاي اوليه:

1- چسب زخم
2- چسب رولي کوچک پارچه اي
3- باند کشي 5 سانت
4- باند کشي 10 سانت
5- گاز استريل
6- پماد سوختگي
7- پماد بتادين يا تتراسايکلين
8- آبسلانگ
9- پنس
10- قيچي
11- پد الکي آنتي سپتيک
12- قرص استامينوفن
13- قرص متوکلوپيراميد
14- قرص راينيتدين
15- پِرل نيتروگليسرين
16- باند ساده 10 سانت
17- قرص آنتي اسيد
18- قرص استازولاميد
19- قرص ديفنوکسيلات
20- چسب ضد درد
21- پودر O.R.S
22- دستمال 3 گوش