برنامه های اجرا شده فصل تابستان 92

تاريخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه ساعت حرکت
7/تیر/92 خمارنسا (ماسوله) کوهپیمائی 6:30
14/تیر/92 آبشار ویسادار (پره سر) گلگشت 6:00
28/تیر/92 توریشوم (ماسوله) کوهنوردی 5:30
11/مرداد/92 کله قندی (ماسوله) کوهنوردی 5:30
18/مرداد/92 نقله بر (امام زاده هاشم) کوهگشت 6:30
25/مرداد/92 للندیز (ماسوله) کوهگشت 6:00
1/شهریور/92 تنیان (صومعه سرا) گلگشت 5:30
8/شهریور/92 شاه معلم (ماسوله) کوهنوردی 5:30
22/شهریور/92 گلدیان (رودبار) کوهگشت 6:30
29/شهریور/92 اولسبلانگاه (ماسال) گلگشت 6:00
روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei