برنامه های اجرا شده فصل پاییز 92

تاريخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه ساعت حرکت
5/مهر/92 چشمه گازکول (رستم آباد) گلگشت 6:30
12/مهر/92 آبشار لاتون (لوندویل) کوهپیمائی 5:30
19/مهر/92 گردپشته (شهربیجار) کوهگشت 6:00
3/آبان/92 خمارنساء (ماسوله) کوهپیمائی 5:30
10/آبان/92 کوه روبار (ماسوله) کوهپیمائی 5:00
24/آبان/92 کله قندی / آسمان کوه (ماسوله) کوهنوردی 5:00
1/آذر/92 شاه معلم (ماسوله) کوهنوردی 5:00
8/آذر/92 گدوک (ماسوله) کوهنوردی 5:00
15/آذر/92 للندیز (ماسوله) کوهگشت 6:00
29/آذر/92
کوه روبار (ماسوله) (سالگرد مجتبی قناعت شعار)
کوهپیمائی
6:00

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei