برنامه فصل پاییز 93

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه
ساعت حرکت
4/مهر/93 توریشوم (ماسوله) کوهنوردی برنامه فنی 4:45
18/مهر/93 گلدیان (رودبار) کوهگشت برنامه عمومی 6:30
25/مهر/93 کله قندی - آسمانکوه (ماسوله) کوهنوردی برنامه فنی / پیش نیاز برنامه درفک 4:45
2/آبان/93 کوه روبار (ماسوله) کوهگشت برنامه عمومی 5:45
9/آبان/93 ورودی غار پراو (کرمانشاه) کوهنوردی برنامه فنی 4:00
16/آبان/93 للندیز (ماسوله) کوهگشت برنامه عمومی 6:30
30/آبان/93 غار کتله خور (زنجان) گلگشت - غارپیمایی برنامه عمومی / زمان حرکت بامداد جمعه 00:30
7/آذر/93 گیلوندرود (ماسوله) گلگشت برنامه عمومی 7:00
14/آذر/93 اسطلخ جان (رودبار) برنامه مشترک گروه های دماوند،ساوالان،گیلسا،پژواک،کوروش کبیر،گدوک در حمایت از بنیاد کودک 7:00
20/آذر/93 قلعه رودخان (فومن) برنامه پاکسازی محیط زیست منطقه قلعه رودخان به مناسبت روز جهانی کوهستان (مشترک با هیات فومن)
6:00
21/آذر/93 شاه معلم (ماسوله) کوهنوردی برنامه فنی 4:00
28/آذر/93 ییلاق اولسبلانگاه (ماسال) کوهگشت برنامه عمومی 7:00

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei