برنامه فصل تابستان 94

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه
ساعت حرکت
94/4/5 کله قندی (ماسوله) کوهنوردی صعود ســرعــتی به قله / فنی 5:00
94/4/12 سماموس (جواهردشت) کوهنوردی همراه با گروه تیلار / فنی  4:00
94/4/15 کارگاه آموزشی گرمازدگی و حوادث در کوهستان مشترک با گروه ها / مدرس: دکتر مسعود حمیدی 16:00
94/4/17 خلنو (تهران) کوهنوردی فنی 4:00
94/4/19 شاه معلم (ماسوله) کوهنوردی صعود شبانه / همراه با گروه های آراز و دماوند / فنی 00:00
94/4/26 آبشار لاتون (لوندویل) کوهپیمایی صعود شبانه / برنامه فــرود از آبـشــار / مربی: اکبر کفایتی / فنی 00:00
94/5/2 غار دیورش (رستم آباد) گلگشت عمومی 6:00
94/5/9 سقالکسار (جیرده) خانوادگی *** جــــشـن گـــــــــــروه ***  7:00
94/5/23  آبشار لوشکی (لمیر تالش) کوهپیمایی عمومی 5:45
94/5/30 پارک جنگلی سراوان خانوادگی کوهپیمایی خانوادگی رایگان / برنامه مشترک هیات کوهنوردی 7:30
94/6/13 آبشار ویسادار (پره سر) عمومی عمومی 6:30
94/6/20 لاکان به چماچا کوهپیمایی صعود بانوان 7:00
94/6/27 کوه روبار (ماسوله) کوهپیمایی عمومی 6:00روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei