برنامه فصل زمستان 94

تاریخ

عنوان برنامه

منطقه صعود

سطح برنامه

توضیحات

4 دی 94

فوشه

فومن

عمومی

-

10 دی 94

کارگاه ابزارشناسی

-

-

مدرس: مهتاب راستی

11 دی 94

کوه روبار

ماسوله

عمومی

یادبود زنده یاد مجتبی قناعت شعار

25 دی 94

شاه معلم

ماسوله

فنی

-

دی ماه 94

دوره رسمی پیشرفته صعود ورزشی

-

-

دوره رسمی پیشرفته صعود های ورزشی

مدرس: سینا رستمی

پیشنیاز: مقدماتی صعود های ورزشی

9 بهمن 94

آسمان کوه

ماسوله

فنی

مشترک با گروه گیلوا لاهیجان

12 بهمن 94

کارگاه

گزارش نویسی

-

-

مدرس: علی فیاضی

بامدرک هیات کوهنوردی وصعود های ورزشی رشت

16 بهمن 94

گرد کوه

تنیان

عمومی

-

22و23 بهمن 94

کارگاه

بهمن شناسی

-

-

مدرس: مجید درودگر

بامدرک هیات کوهنوردی وصعود های ورزشی رشت

اسفند ماه 94

دوره رسمی

بهمن شناسی

-

-

مدرس: مجید درودگر

با مدرک فدراسیون کوهنوردی ایران

7 اسفند 94

نهراب

شفت 

فنی

پیش برنامه سبلان

14 اسفند 94

درخت کاری

-

-

مشترک با موسسه سبزکاران بالان

21و22 اسفند 94

سبلان

اردبیل

فنی

در صورت مناسب نبودن شرایط جوی >> سهند

23 اسفند 94

برنامه ویژه فصــــــــــــــــــل

اردبیل

خانوادگی

آبگرم و ...

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei