برنامه فصل تابستان 97

 

 تاریخ برنامه

 منطقه صعود

سطح برنامه

توضیحات برنامه 

١ تير ٩٧  آبشار خره بو (ماسوله)  گلگشت -
٨ تير ٩٧  آبشار لاتون (لوندویل)  کوهپیمایی به همراه فرود اعضای فنی از آبشار
١٥ تير ٩٧  دوره GPS  آموزشی مدرس: آقای سعید ملکی 
١٨ تير ٩٧  توریشوم (ماسوله)  کوهنوردی اولین پیش برنامه دماوند
٢٢ تير ٩٧  فوشه (فومن)  گلگشت -
٤و٥ مرداد ٩٧  شاه معلم (ماسوله)  کوهنوردی دومین پیش برنامه دماوند (صعود از ماسال)
١٢ مرداد ٩٧  کمسار (جیرده) خانوادگی ♥ جــشـن گـــــــــروه ♥ 
١٥تا١٩ مرداد ٩٧   دماوند (جبهه جنوبی) کوهنوردی صعود از جبهه جنوبی قله
٢ شهريور ٩٧  آبشار اشکلیت (ماسوله) گلگشت -
٨و٩ شهريور ٩٧  علم کوه (مازندران)  کوهنوردی مشترک با گروه ایران کبیر
١٦ شهريور ٩٧  آوینه روبار و آرننگاه (شفت) گلگشت و کوهپیمایی  عمومی و فنی 
٢٧تا٣٠ شهريور ٩٧   دنا (قاشمستان) کوهنوردی

 

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei