• برنامه فصل بهار

  برنامه فصل بهار

  • برنامه های فروردین

   برنامه های فروردین

   • کمسار

    کمسار

    ٩٧/١/١٠
   • غار دربند رشی

    غار دربند رشی

    ٩٧/١/١٧
   • قله آسمانسرا

    قله آسمانسرا

    ٩٧/١/٢٤
   • لیلی سرا

    لیلی سرا

    ٩٧/١/٣١
  • برنامه های اردیبهشت

   برنامه های اردیبهشت

   • قله گدوک

    قله گدوک

    ٩٧/٢/٧
   • دره دشت

    دره دشت

    ٩٧/٢/١٤
   • دوره نقشه خوانی و قطب نما

    دوره نقشه خوانی و قطب نما

    ٩٧/٢/٢١،٢٠
  • برنامه های خرداد

   برنامه های خرداد

   • آبشار زمرد

    آبشار زمرد

    ٩٧/٣/٤
   • دوره نقشه خوانی

    دوره نقشه خوانی

    ٩٧/٣/١١،١٠
   • گرمابدشت

    گرمابدشت

    ٩٧/٣/١١
   • آبشار لاتون

    آبشار لاتون

    ٩٧/٣/٣١

 جهت اطلاع از تغييرات احتمالى برنامه ها، كانال تلگرام و صفحه اينستاگرام گروه را دنبال كنيد...

همچنان میتوانید با ارسال کلمه "گیلسا" به شماره "۱۰۰۰۸۵۹۰" از برنامه هفتگی گروه مطلع شود.

telegram.me/gilsagroup
www.instagram.com/gilsagroup_official

روابط عمومى: ۷۸۶-۷۰۶۰-۰۹۱۱     Telegram: @RavabetOmumi_GILSA

ارتباط با مؤسس گروه: وحید جامعی     Telegram: @vahidjameei