صندوق پیشنهدات و انتقادات گیلسا
 1. از شما دوست عزیز که با ما همراه بودید، خواهشمندیم جهت برطرف نمودن اشکالات گروه و برگزاری برنامه های بهتر، نظرات، پیشنهادات و بخصوص انتقادات خود (در برنامه موردنظر) را ذکر نموده تا گروه در جهت رفع این مشکلات اقدام نماید.
 2. نام و نام خانوادگی
  اجباری نیست
 3. برنامه موردنظر
  اگر برنامه خاصی را مدنظر دارید، در اینجا عنوان نمایید.
 4. شماره تماس یا آدرس ایمیل
  در صورت تمایل شماره تماس و یا آدرس ایمیل خود را جهت ارائه توضیحات گروه وارد نمایید
 5. نظر ، انتقاد ، پیشنهاد (*)
  لطفا نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را وارد نمایید.
  هــرگونه نظر یا انتقاد خود را وارد نمایید.