برنامه فصل زمستان ۹۶

تاریخ حرکت منطقه صعود سطح برنامه توضیحات برنامه

۱ دی ۹۶

اولسبلانگاه (ماسال)

کوهگشت

-

۱۵ دی ۹۶ لاتون (آستارا) کوهپیمایی

-

۲۹ دی ۹۶

گیلوند رود (ماسوله)

کوهگشت

-

۱۳ بهمن ۹۶

للندیز (ماسوله)

کوهپیمایی

-

۲۰ بهمن ۹۶

شاه معلم (ماسوله) 

کوهنوردی 

-
۲۷ بهمن ۹۶ آوینه روبار (شفت) کوهگشت

-

۴ اسفند ۹۶

توریشوم (ماسوله)

کوهنوردی  کنسل شد.
۱۱ اسفند ۹۶ 

گشت رودخان (فومن) 

کوهگشت  -

۲۵ اسفند ۹۶

گلدیان (رودبار)

کوهگشت

-

 جهت اطلاع از تغييرات احتمالى برنامه ها، كانال تلگرام و صفحه اينستاگرام گروه را دنبال كنيد...

همچنان میتوانید با ارسال کلمه "گیلسا" به سرشماره "۱۰۰۰۸۵۹۰" از برنامه هفتگی گروه مطلع شود.

telegram.me/gilsagroup
www.instagram.com/gilsagroup_official